header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Persbericht
NVVE

De NVVE vindt het een verstandige keuze van D66-Kamerlid Pia Dijkstra om het wetsvoorstel ‘Voltooid Leven’ in te dienen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is hulp bij zelfdoding door andere hulpverleners dan artsen, zoals door psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen, niet langer strafbaar.

De NVVE weet dat er met dit initiatief tegemoet gekomen wordt aan de wens van velen in haar achterban. Het wetsvoorstel is een reactie op het burgerinitiatief van de actiegroep ‘Uit Vrije Wil’, die is ondersteund door de NVVE. Het verzoek tot agendering van dit onderwerp werd in 2012 voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Belangrijk is dat net als bij de euthanasiewet aan strenge voorwaarden moet worden voldaan, maar dat geen sprake hoeft te zijn van een medische oorzaak die aan het euthanasieverzoek ten grondslag ligt.

De NVVE vindt de nieuwe wet daarom een uitkomst voor mensen die klaar zijn met hun leven en daar zó ernstig onder gebukt gaan, dat zij kiezen voor een waardige dood. Deze mensen komen nu niet in aanmerking voor euthanasie, omdat daar een medische grondslag voor vereist is. Voor mensen die dagelijks ‘lijden aan het leven’ zou de wet van Pia Dijkstra een mogelijkheid zijn om waardig te sterven. Agnes Wolbert, directeur van de NVVE: “Wij krijgen niet vaak een verzoek om advies van iemand die klaar is met leven en geen ernstige medische klachten heeft.  Voor de NVVE is het exacte aantal mensen dat voor deze nieuwe wet in aanmerking zou kunnen komen niet doorslaggevend. Uit onze gesprekken met leden weten we dat deze mensen ontzettend kunnen lijden aan het leven. Ook voor deze mensen hoop je dat zij waardig en in eigen regie kunnen sterven.”

Volgens Agnes Wolbert is de leeftijdsgrens die in het wetsvoorstel wordt genoemd, voor de NVVE bespreekbaar. ,,In het wetsvoorstel staat dat de hulpverlener met de betrokkene eerst de alternatieve oplossingen moet nagaan. Dat zorgt ervoor dat mensen goed doordacht tot hun beslissing kunnen komen. Wat ons betreft hoeft die grens daarom niet bij 75 jaar te liggen.’’

Lees het Wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Lees de Memorie van Toelichting op Wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief